Wednesday, January 18, 2012

ഇത്രയും നാൾ

എത്രനാളുകളായി ഇവിടേയ്ക്കൊന്നു വന്നിട്ട്.............
വന്നപ്പോ..,എന്റെ എഴുത്തു ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുപാടു  മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു
ഇത്രയും നാളത്തെ എല്ലാവരുടേയും പോസ്റ്റ്സ് വായിക്കുവാൻ  ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്...

കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേയ്ക്കും റ്റി.വിയിലേയ്ക്കും  നോക്കിക്കൊള്ളുവാൻ എന്റെ  ഡോക്ടർ അനുവാദം
തന്ന നിമിഷം ഞാൻ ചാടിവീണ് ഇപ്പോൾ ഇതു പോസ്റ്റു ചെയ്യുകയാണ്....
ഇനി ഞാനുമുണ്ടാ‍കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ.....